Greek manuscripts in Sweden – a digitization and cataloguing project
Digitalisering och katalogisering av grekiska handskrifter vid svenska bibliotek
The project ran between 2012 and 2017. It was financed by Riksbankens Jubileumsfond and hosted by Uppsala University Library.
Projektet var verksamt mellan 2012 och 2017. Anslagsgivare var Riksbankens Jubileumsfond och anslagsförvaltare Uppsala universitetsbibliotek.
org-100001
https://www.manuscripta.se/org/100001
https://www.manuscripta.se/org/100001.xml
CC0 1.0 Universal
2018-02-23

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading