Patrik
Granholm
https://viaf.org/viaf/297322043
https://libris.kb.se/20dhp01l0rfl700
person-100380
https://www.manuscripta.se/person/100380
https://www.manuscripta.se/person/100380.xml
CC0 1.0 Universal
2022-12-12 2018-06-28

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Gothenburg University Library Gr. 1 Dionysius Periegeta, Orbis descriptio; Eustathius Thessalonicensis, Commentarius in Dionysium Periegetem
Gothenburg University Library Gr. 2 Pauline Epistles
Gothenburg University Library Gr. 3 Lectionary of Acts and Epistles
Gothenburg University Library Gr. 4 Lives of female saints
Kungliga biblioteket A 1 Utläggningar och översättningar av den heliga Skrift (Moseböckerna, Pentateukparafrasen)
Kungliga biblioteket A 2 Alanus de Rupe, Utläggningar över heliga trefaldighets och jungfru Marie psaltare
Kungliga biblioteket A 3 Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi))
Kungliga biblioteket A 4 Henrik Suso, Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ)
Kungliga biblioteket A 4 a Nils Amundsson (Nicolaus Amundi), Den korsfäste Jesus ljuvliga samtal (med en syndare)
Kungliga biblioteket A 5 a Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 5 b Birgitta, Uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 5 c Henrik Tidemansson, Goda råd givna Vadstena kloster 1495
Kungliga biblioteket A 8 Jungfruspegel (Speculum virginum), övers. Mathias Laurentii
Kungliga biblioteket A 9 Thomas de Froidment (Pseudo-Bernhard av Clairvaux), Om gudeligt leverne (Modus bene vivendi). m.m.,
Kungliga biblioteket A 10 Eusebius, S. Hieronymus levnad. m.m.
Kungliga biblioteket A 12 Petrus Olavi, Jungfru Marie örtagård
Kungliga biblioteket A 13 Hel. Mechtilds uppenbarelser
Kungliga biblioteket A 22 a Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna
Kungliga biblioteket A 24 Vadstena klosterregel 1451
Kungliga biblioteket A 27 Postilla. Om Guds pina. m.m. [Samlingsband med verk av Birgitta, Bernhard, Suso]
Kungliga biblioteket A 33 H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III
Kungliga biblioteket A 34 Codex Bureanus. Ett fornsvenskt legendarium.
Kungliga biblioteket A 36 Horarium med böner på svenska
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)
Kungliga biblioteket A 38 Horarium med böner på svenska (Christina Hansdotter Brasks bönbok)
Kungliga biblioteket A 43 Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 44 Birgitta, Uppenbarelser, bok 8, kap. 8-56
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)
Kungliga biblioteket A 54 Legenda sanctorum (Helgonlegender)
Kungliga biblioteket A 57 Statuta episcoporum regni Sueciæ, eller åtskilliga Sveriges biskopars stadgar och kyrkordningar
Kungliga biblioteket A 58 Jöns Buddes bok
Kungliga biblioteket A 61 Fragment av Vadstena klosterregler (annan redaktion än den officiella)
Kungliga biblioteket A 62 Nils av Linköping, Stadga för Vadstena kloster, utfärdad år 1455. Original (?)
Kungliga biblioteket A 62 a Utgiftsbok för Vadstena kloster ca 1523 (fragment)
Kungliga biblioteket A 65 Birgitta, Uppenbarelser (Birgittas egen hand)
Kungliga biblioteket A 80 Horarium med böner på svenska (Birgitta Andersdotters breviarium och bönbok)
Kungliga biblioteket A 81 Horarium med böner på svenska (Dorothea Nilsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 82 Bönbok (G. M:s bönbok)
Kungliga biblioteket A 82 a Horarium med böner på svenska (Anna Karlsdotters bönbok)
Kungliga biblioteket A 107 Homiliæ latinæ & svecanæ. Homilier på latin och svenska
Kungliga biblioteket A 108 Själens tröst (Siælinna Thröst). Del 1.
Kungliga biblioteket A 110 Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus)
Kungliga biblioteket A 111 Samlingar av predikningar (Järteckenspostilla)
Kungliga biblioteket A 114 Fragment av en järteckensbok m.m.
Kungliga biblioteket A 115 Fornsvensk dikt om Christi uppståndelse (fragment)
Kungliga biblioteket A 116 Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen
Kungliga biblioteket A 117 Bonaventuras betraktelser över Kristi leverne (fragment)
Kungliga biblioteket A 118 Jungfru Marie besök vid de 15 ställena där Jesus lidit m.m.
Kungliga biblioteket A 119 Jungfru Marias femton sorger m.m.
Kungliga biblioteket A 120 Jungfru Marias klagan vid korset (runor) (f.d. Vallentuna kyrka)
Kungliga biblioteket A 122 Teologisk blandning, besvärjelser &c.
Kungliga biblioteket A 123 Fragment av Helga manna leverne
Kungliga biblioteket A 124 Legendarium (Fornsvenska legendariet) (fragment, 4:o)
Kungliga biblioteket B 1 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar
Kungliga biblioteket B 2 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 3 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok
Kungliga biblioteket B 5 a Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 5 b Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 6 Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 7 Magnus Erikssons landslag (Medellagen)
Kungliga biblioteket B 8 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 9 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 10 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 11 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 12 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 13 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 14 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 15 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 16 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 17 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 19 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 22 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 23 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 23 a Kristoffers landslag. Bengt Jönsson Oxenstiernas lagbok
Kungliga biblioteket B 24 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 32 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 33 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 34 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 35 Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 36 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 40 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 42 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 44 Magnus Erikssons stadslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 45 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 46 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 47 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 48 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 49 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 50 Östgötalagen
Kungliga biblioteket B 52 Upplandslagen
Kungliga biblioteket B 53 Södermannalagen
Kungliga biblioteket B 54 Äldre Västmannalagen eller Dalelagen
Kungliga biblioteket B 55 Västmannalagen (yngre)
Kungliga biblioteket B 56 Västmannalagen (yngre)
Kungliga biblioteket B 57 Västmannalagen (yngre). Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 58 Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse)
Kungliga biblioteket B 59 Äldre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 92 a Bältaresvennernas skrå i Stockholm år 1437
Kungliga biblioteket B 107 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 108 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 112 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 120 Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen
Kungliga biblioteket B 123 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 124 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 125 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 126 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 127 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 127 a Magnus Eriksson stadslag
Kungliga biblioteket B 134 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 137 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 149 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 151 Magnus Erikssons stadslag
Kungliga biblioteket B 152 Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Codex Vikstad
Kungliga biblioteket B 154 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Stockholms stads lagbok
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Kungliga biblioteket B 161 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 162 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 168 Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 170 Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok
Kungliga biblioteket B 172 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk. F.d. Kalmar, Codex Aboensis
Kungliga biblioteket B 173 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 175 Magnus Erikssons landslag, fragment
Kungliga biblioteket B 176 Magnus Erikssons landslag (lägg ur Gävle, Vasaskolan, Hs 3)
Kungliga biblioteket B 179 [1] Fragment av Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 179 [2] Fragment ur Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 179 [3] Fragment ur Magnus Erikssons landslag
Kungliga biblioteket B 179 [4] Fragment ur Östgötalagen
Kungliga biblioteket B 181 Kristoffers landslag
Kungliga biblioteket B 185 Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. Arboga stads lagbok
Kungliga biblioteket B 186 Magnus Erikssons stadslag (fragment)
Kungliga biblioteket B 193 Äldre Västgötalagen, fragment
Kungliga biblioteket B 196 Östgötalagen, delar av
Kungliga biblioteket B 199 Upplandslagen
Kungliga biblioteket B 200 Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 201 Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket B 202 Fragment av Upplandslagen [Erik Perssons uppbördsbok från Åtvidaberg, 1555.]
Kungliga biblioteket B 204 Södermannalagens kyrkobalk, fragment
Kungliga biblioteket B 588 Stadga för St Görans gille vid Kopparberget
Kungliga biblioteket B 589 Gillestadga
Kungliga biblioteket B 590 Bagare skrå (för Stockholm)
Kungliga biblioteket B 594 Dragare Skråån
Kungliga biblioteket B 597 Guldsmedernas skrå i Stockholm
Kungliga biblioteket B 601 Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601
Kungliga biblioteket B 607 Skråordning för skräddarna i Stockholm 1501
Kungliga biblioteket D 2 Spegelbergs bok. Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 3 Fru Elins bok. Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 3 a Historia Trojana eller Troijaborgs Chrönika
Kungliga biblioteket D 4 Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 4 a Rimmade romaner och krönikor (Codex Verelianus, Fru Märetas bok)
Kungliga biblioteket D 5 Svenska krönikor
Kungliga biblioteket D 6 Den gamla och vidlyftiga rimkrönikan
Kungliga biblioteket D 26 En gammal svensk krönika (Prosaiska krönikan)
Kungliga biblioteket Rålamb 11, 12:o Horarium (latinsk tidebok). Kalendarium. Himmelstecknen och deras inflytande
Kungliga biblioteket Rålamb 14, 4:o Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Kungliga biblioteket X 23 Christina Månsdotters (Natt och Dag) läkebok. (Mäster Alexanders läkebok)
Kungliga biblioteket X 501 Peder Månssons Liber A
Kungliga biblioteket X 502 Peder Månssons Liber B
Linköping Diocesan Library Kl f 1 Conjectures on Ammonius, De adfinium vocabulorum differentia
Linköping Diocesan Library Kl f 2 Anacreon, Odae
Linköping Diocesan Library Kl f 3 Collection of 14th cent. Letters
Linköping Diocesan Library Kl f 4 Lexicon to Aristophanes, Clouds
Linköping Diocesan Library Kl f 6a Apophthegmata philosophorum, ed. Georg Wallin, with handwritten notes
Linköping Diocesan Library Kl f 9 Isaias Gazeus abbas, Asceticon
Linköping Diocesan Library Kl f 9a Erik Benzelius, Notes
Linköping Diocesan Library Kl f 10 Astronomical Miscellany
Linköping Diocesan Library Kl f 11 Heraclitus Rhetor, Allegoriae
Linköping Diocesan Library Kl f 13 Homer, Sentences on the Odysse
Linköping Diocesan Library Kl f 15 Scholastic exercises and versions
Linköping Diocesan Library Kl f 16 Libanius, Letters
Linköping Diocesan Library Kl f 16a Libanius, Letters
Linköping Diocesan Library Kl f 17 Libanius, Letters
Linköping Diocesan Library Kl f 18 Schoolbook compilation of maxims
Linköping Diocesan Library Kl f 19 Nicephorus Phocas imperator III, Liber de re militari
Linköping Diocesan Library Kl f 20 Olympiodorus, Opera in Platonem
Linköping Diocesan Library Kl f 22 Index in Philonem, De opificio mundi
Linköping Diocesan Library Kl f 25 Theophrastus philosophus, Characteres
Linköping Diocesan Library Kl f 26 Thomas Magister, Dictionary of Attic words
Linköping Diocesan Library Kl f 29 Meursius, Bibliotheca attica
Linköping Diocesan Library Saml 24:19 Homer, Iliad, a fragment
Linköping Diocesan Library Saml 24:26 Gregory of Nazianzus, Or. 7, a fragment
Linköping Diocesan Library T 8 Psalter with Odes
Linköping Diocesan Library T 14 Lectionary of NT Readings from Acts and Epistles, from Easter
Linköping Diocesan Library T 178 Chrysostom, Homilies
Linköping Diocesan Library T 275 Psalter
Linköping Diocesan Library T 276 Prophetologion (fragment)
Linköping Diocesan Library T 277 Gospel Lectionary (fragment)
Linköping Diocesan Library T 278 Chrysostom and Basil of Cesarea, Liturgia
Linköping Diocesan Library T 279 Liturgical order of service with notation
Linköping Diocesan Library W 40 Josef Thun, Poems
Lund University Library Klass. förf. Moeris Moeris, Lexicon Atticum
Lund University Library Klass. förf. Thomas Magister Thomas Magister, Dictionary of Attic words
Lund University Library Mh 54 Apophtegmata Patrum, fragment
Lund University Library Mh 57 Synaxarion, September - February.
Lund University Library Teol. Anastasimatarion Anastasimatarion
National Library of Sweden A 56 Historiae Sanctorum
National Library of Sweden A 84 Cantus sororum - antiphonary for the Birgittine sisters
National Library of Sweden A 128 Gradual (fragment)
National Library of Sweden A 129 Officium Beati Henrici (fragment)
National Library of Sweden A 131 Chronicle of the archbishops of Uppsala until 1472
National Library of Sweden A 135 Codex Aureus
National Library of Sweden A 136 Gregorian sacramentary
National Library of Sweden A 139 Gregorian sacramentary
National Library of Sweden A 140 Irenaeus, Adversus Haereses
National Library of Sweden A 141 The Epistles of Paul with commentary
National Library of Sweden A 145 Gregory the Great, Homilies on Ezekiel
National Library of Sweden A 164 Jan Hus and John Wyclif, Theological and Philosphical Treatises
National Library of Sweden A 172 Antiphonary
National Library of Sweden A 189 Sermons
National Library of Sweden A 208 Homilies
National Library of Sweden A 209 Laurentius de Vaxald, Summula de ministris et sacramentis ecclesiasticis. Theological treatises
National Library of Sweden A 225 Book of Hours
National Library of Sweden A 231 Psalter
National Library of Sweden A 241 Bartolomeo Facio, De vitae felicitate dialogus
National Library of Sweden A 242 Book of Hours
National Library of Sweden A 245 Visio Tundali
National Library of Sweden A 792b Chrysostom, Homilies
National Library of Sweden A 792c Basil of Caesarea, Homilies
National Library of Sweden A 799 Theodoros Balsamon
National Library of Sweden Acc. 1978/135 Liturgical fragment
National Library of Sweden Acc. 2013/75 Papyrus Graecus Holmiensis
National Library of Sweden B 96 A Finnish translation of Kristoffer’s Landslag
National Library of Sweden B 689b Decretum Gratiani
National Library of Sweden C 81 Recesses to Gutalagen
National Library of Sweden D 461b Editio princeps of Saxo Grammaticus, Gesta danorum (Paris 1514) with annotations by Olaus and Johannes Magnus, including an eyewitness account by Olaus Magnus of the Stockholm bloodbath 1520
National Library of Sweden D 1262a Estoria de España
National Library of Sweden Engestr. C.XVII.1.17 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 1 Collection of Poetic Texts
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 2 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 4 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 6 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 9 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 16 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 26 Bárðar saga Snæfellsáss
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 28 Collection of Poetic Texts
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 29 Trójumanna saga
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 32 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 34 Miscellany
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 35 Collection of Icelandic Proverbs
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 42 Miscellany
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 43 Gǫngu-Hrólfs saga. Skáldavísur
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 47 Edda Snorra Sturlusonar
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 50 Miscellany
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 57 Jökuls þáttr Búasonar
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 58 Bárðar saga Snæfellsáss
National Library of Sweden Isl. papp. 4:o 72 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 1 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 2 Bishops’ Sagas
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 3 Guðmundar saga biskups
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 6 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 7 Landnámabók
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 8 Islandiæ Nova Descriptio
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 9 Njáls saga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 12 Ólafs saga Tryggvasonar
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 13 Ólafs saga Tryggvasonar
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 14 Heimskringla
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 15 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 18 Heimskringla
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 19 Speculum regale
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 20 Vǫlsunga saga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 21 Ragnars saga loðbrókar
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 22 Heimskringla
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 23 Lilja
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 24 Óláfs saga helga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 25 Hrólfs saga kraka
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 26 Játvarðar saga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 27 Samsons saga fagra
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 29 Falentíns ok Ursins saga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 31 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 35 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 37 Karlamagnúss saga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 38 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 39 Orkneyinga saga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 41 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 46 Chivalric Sagas
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 47 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 50 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 51 Víglundar saga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 52 Áns saga bogsveigis
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 53 Blómstrvalla saga
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 54 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 57 Miscellany
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 58 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 59 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 60 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 61 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 62 Hálfdanar saga Eysteinssonar
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 63 Hjálmþérs saga ok Ǫlvis
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 64 Miscellany
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 70 Úlfs saga Uggasonar
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 71 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 72 Vísur from Heimskringla
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 77 Legal Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 84 Miscellany
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 114 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 115 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 116 Legal Manuscript
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 118 Norwegian Legal Manuscript
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 1 Maríu Saga
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 2 Óláfs saga helga
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 3 Edda Snorra Sturlusonar
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 4 Óláfs saga helga
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 6 Chivalric Sagas
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 8 Þórðar saga hreðu and Króka-refs saga
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 10 Jesú Síraks bók; Ordzkuider Salomonis
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 11 Maríu Saga
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 12 Árna saga biskups
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 13 Evangeliary
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 14 Speculum regale
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 15 Homily Book
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 16 Nikuláss saga erkibyskups
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 17 Saga of Archbishop Thomas
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 18 Heiðarvíga saga
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 19 Pétrs saga postola
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 22 Rímur. Skáld-Helga, Egils, Böðvars
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 23 Collection of Poetic Texts
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 24 Alexanders saga
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 25 Jónsbók
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 26 Legal Manuscript
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 27 Legal Manuscript
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 28 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 29 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 30 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 31 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 32 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 34 Frostathing Law
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 35 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 1 Maríu Saga
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 6 Jónsbók
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 7 Jónsbók
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 8 Jónsbók
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 9 Jónsbók
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 Ia Messusöngsbók (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 Ib Messusöngsbók (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 II Sigrgarðs saga ok Valbrands (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 III Sigrgarðs saga ok Valbrands (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 IV Calendarium (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 IX Laxdǿla saga (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 V Mikjáls saga (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 VI Friðþjófs saga frǿkna (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 VII Nítíða saga (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. 8:o 10 VIII Statute for the guild of St. Martin (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 1 Bergsbók
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 2 Legends of Saints
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 3 Saints’ Sagas
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 4 Þiðreks saga
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 5 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 6 Barlaams saga ok Jósafats
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 7 Saga Manuscript
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 8 Sverris Saga and Hákonar Saga Hákonarsonar
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 9 II Heimskringla (fragment)
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 10 A Calendar and Jónsbók
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 11 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway
National Library of Sweden M 304 Marco Polo, Devisment du Monde
National Library of Sweden M 305 Le livre des condicions et coustumes des principalles regions de Orient
National Library of Sweden S 252a Ritual (fragment)
National Library of Sweden Va 4a The Oracles of Leo the Wise
National Library of Sweden Va 7:1 Paschal Chronicle
National Library of Sweden Va 7:2 Paschal Chronicle
National Library of Sweden Vr 1a Hjalmars och Hramers saga (Forgery)
National Library of Sweden Vu 20 Roman d’Alexandre en prose
National Library of Sweden Vu 73 Valentin und Namelos
National Library of Sweden X 118 John Arderne, De arte phisicali de cirurgia; Fistula in ano; An Obstetrical Treatise
Nationalmuseum NMB 1961 Tetraevangelium
Roggebiblioteket Rogge Wrangel Magnus Erikssons landslag
Skokloster Castle Library Gr. 2 Demosthenes
Swedish National Archives E 8996 Libanius, Letters
Swedish National Archives E 9014 Aristoteles, Topica
Uppsala University Library DG 4-7 Miscellany
Uppsala University Library DG 8 King Magnus the Lawmender’s National Law of Norway. Farmannalǫg. Ólafs saga helga
Uppsala University Library DG 9 Legal Manuscript
Uppsala University Library DG 10 Grettis saga
Uppsala University Library DG 11 Edda Snorra Sturlusonar
Uppsala University Library DG 12-16 Miscellany
Uppsala University Library DG 17
Uppsala University Library DG 18
Uppsala University Library DG 21
Uppsala University Library DG 30-32
Uppsala University Library DG 41-42 Egill Skallagrímsson, Hǫfuðlausn
Uppsala University Library DG 55 Magnús Ólafsson, Glossarivm Priscæ Lingvæ Danicæ
Uppsala University Library Fragm. ms. graec. 1 Fragment of lectionary with passages from the gospel of St. John
Uppsala University Library Gr. 1 Catena to the New Testament (Acts, Epistles of Paul, Catholic Epistles)
Uppsala University Library Gr. 2 Chronicon Paschale
Uppsala University Library Gr. 3 Macarius/Symeon, Spiritual homilies (Greek and Latin)
Uppsala University Library Gr. 4 Tetraevangelium
Uppsala University Library Gr. 5 Ascetic Miscellany
Uppsala University Library Gr. 6 Georgius Acropolites, Annales
Uppsala University Library Gr. 7 Monastic order of service
Uppsala University Library Gr. 8 Composite manuscript with miscellaneous contents
Uppsala University Library Gr. 9 Tetraevangelium
Uppsala University Library Gr. 10 Liturgical texts
Uppsala University Library Gr. 11 Acts of the Apostles
Uppsala University Library Gr. 12 New Testament (excl. Revelation)
Uppsala University Library Gr. 13 Tetraevangelium
Uppsala University Library Gr. 14 Aristides and Lucian, Rhetorical texts
Uppsala University Library Gr. 15 Euripides, Hecuba, Orestes, Phoenicians; Aphthonios; Phokilides; Theophylact Symocatta; Schedography on Herakles
Uppsala University Library Gr. 16 Zonaras, Lexicon
Uppsala University Library Gr. 17 Lexicographical manuscript
Uppsala University Library Gr. 18 Lexicographical manuscript
Uppsala University Library Gr. 19 Fragments of two Metaphrastic Saints’ Lives
Uppsala University Library Gr. 20 Prophetologion (fragment)
Uppsala University Library Gr. 21 Poetry miscellany, probably for educational use
Uppsala University Library Gr. 22 Liturgical text with musical notation (fragment)
Uppsala University Library Gr. 23 Liturgical texts with musical notation (fragment)
Uppsala University Library Gr. 24 Psalter
Uppsala University Library Gr. 25 Epictetus, Enchiridion
Uppsala University Library Gr. 26 Works by Aristotle, Sophonias, Hermogenes
Uppsala University Library Gr. 27 Aelian, On Animals
Uppsala University Library Gr. 28A Composite manuscript with mainly epistolographic contents, in two volumes (together with Gr. 28B)
Uppsala University Library Gr. 28B Composite manuscript with mainly epistolographic contents, in two volumes (together with Gr. 28A)
Uppsala University Library Gr. 29 Anastasius Sinaita, Quaestiones et responsiones
Uppsala University Library Gr. 30 Meletius, De natura hominis
Uppsala University Library Gr. 31 Works by Methodius of Patara and Cyril of Alexandria
Uppsala University Library Gr. 32 Aesop, fables
Uppsala University Library Gr. 33 Hermias, Commentary on Plato’s Phaedrus
Uppsala University Library Gr. 34 Theophilus protospatharius, Commentary on the Aphorisms of Hippocrates
Uppsala University Library Gr. 35 Leo Sapiens VI, Orneosophium
Uppsala University Library Gr. 36 Gelasius Cyzicenus, Historia Ecclesiastica
Uppsala University Library Gr. 37 Geographical texts
Uppsala University Library Gr. 38 Iohannes Damascenus, Dialectica
Uppsala University Library Gr. 39 Theophilus Corydaleus, Commentary on Aristotle’s De anima
Uppsala University Library Gr. 39b Works by Theophilus Corydaleus
Uppsala University Library Gr. 40 Print from 1526; List of patriarchs and bishops
Uppsala University Library Gr. 41 Chrysostom, Homilies
Uppsala University Library Gr. 42 Scholia on the comedies of Aristophanes
Uppsala University Library Gr. 43 Mauricius imperator I, Libri duodecim strategicorum
Uppsala University Library Gr. 44 Poliorcetics
Uppsala University Library Gr. 45 Ptolemaeus, Harmonica
Uppsala University Library Gr. 46 Johannes Pediasimus, Geometria
Uppsala University Library Gr. 47 Commentaries on Plato by Proclus, Theon of Smyrna and Psellus; Theodorus, Sphaerica
Uppsala University Library Gr. 48 Mathematical works by Serenus of Antinouplis and Apollonius of Perga
Uppsala University Library Gr. 49 Pappus of Alexandria, Collection
Uppsala University Library Gr. 50 Mathematical works by Serenus of Antinouplis and Apollonius of Perga
Uppsala University Library Gr. 51 Works by Hero of Alexandria and Didymus mathematicus
Uppsala University Library Gr. 52 Works of Aristoxenus, Manuel Bryennios, Aristides Quintilianus etc.
Uppsala University Library Gr. 53 Mathematical works
Uppsala University Library Gr. 54 Mathematical works
Uppsala University Library Gr. 55 Pappus of Alexandria, Collection (Latin translation)
Uppsala University Library Gr. 56 Mathematical works by Serenus of Antinouplis and Apollonius of Perga (Latin translation)
Uppsala University Library Gr. 57 Liturgical notes by Andreas Norrelius
Uppsala University Library Gr. 58 Hephaestion grammarian
Uppsala University Library Gr. 59 Julius Pollux, Historia Physica – Scholia to Aristophanes
Uppsala University Library Gr. 60 Julius Pollux, Historia Physica
Uppsala University Library Gr. 61a Libanius, Letters
Uppsala University Library Gr. 61b Libanius, Letters (latin translation)
Uppsala University Library Gr. 61c Libanius, Letters
Uppsala University Library Gr. 62 Collation of Ups. Gr. 4
Uppsala University Library Gr. 63 Collations on New Testament mss in Uppsala and Linköping
Uppsala University Library Gr. 64 Damascius, De principiis
Uppsala University Library Gr. 65 Speech by Israel Nesselius
Uppsala University Library Gr. 67 Lectionary with lessons from the Gospels, Acts and the Epistles
Uppsala University Library Gr. 68 Gospel lectionary
Uppsala University Library Gr. 69 Gospel Lectionary
Uppsala University Library Gr. 70 Excerpts from Anthologia Palatina
Uppsala University Library Gr. 71 Aldine edition of Homer’s Iliad with annotations by Philip Melanchthon
Uppsala University Library Gr. 72 Aldine edition of Homer’s Odyssey with annotations by Philip Melanchthon
Uppsala University Library Gr. 73 Gospel Lectionary
Uppsala University Library Gr. 74 Menaion for September
Uppsala University Library Gr. 75 Liturgical text with musical notation
Uppsala University Library R 681
Uppsala University Library R 682
Uppsala University Library R 683
Uppsala University Library R 684
Uppsala University Library R 685
Uppsala University Library R 686
Uppsala University Library R 687
Uppsala University Library R 688
Uppsala University Library R 689
Uppsala University Library R 690
Uppsala University Library R 691
Uppsala University Library R 692
Uppsala University Library R 693
Uppsala University Library R 694
Uppsala University Library R 695
Uppsala University Library R 696
Uppsala University Library R 697
Uppsala University Library R 698
Uppsala University Library R 699
Uppsala University Library R 700
Uppsala University Library R 701
Uppsala University Library R 702
Uppsala University Library R 703
Uppsala University Library R 704
Uppsala University Library R 705
Uppsala University Library R 706
Uppsala University Library R 707
Uppsala University Library R 708
Uppsala University Library R 709
Uppsala University Library R 710
Uppsala University Library R 711
Uppsala University Library R 712
Uppsala University Library R 713
Uppsala University Library R 714
Uppsala University Library R 715
Uppsala University Library R 716
Uppsala University Library R 717
Uppsala University Library R 718
Uppsala University Library R 719 Prayer book
Uppsala universitetsbibliotek B 5 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 6 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 7 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 9 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 10 Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 12 Upplandslagen
Uppsala universitetsbibliotek B 13 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 16 Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 18 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 20 Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 21 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [1] Östgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [2] Yngre Västgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [3 a] Östgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [3 b] Magnus Erikssons landslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [4] Magnus Erikssons landslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [5] Magnus Erikssons landslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [6] Magnus Erikssons landslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [7] Magnus Erikssons stadslag, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 22 [8 a-b] Östgötalagen, fragment
Uppsala universitetsbibliotek B 23 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 25 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 27 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 28 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 33 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 34 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 35 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 36 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 37 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 39 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 42 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 45 Upplandslagen (Codex Ängsö)
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 49 Hälsingelagen
Uppsala universitetsbibliotek B 50 Magnus Erikssons landslag. Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 52 Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 55 Magnus Erikssons landslag
Uppsala universitetsbibliotek B 61 Magnus Erikssons stadslag
Uppsala universitetsbibliotek B 62 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 67 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 68 Magnus Erikssons landslag. Östgötalagens kristnobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 69 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 70 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 71 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek B 82 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk
Uppsala universitetsbibliotek C 4 Teologiskt samlingsband
Uppsala universitetsbibliotek C 9 Sermones varii de sanctis
Uppsala universitetsbibliotek C 12 Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden]
Uppsala universitetsbibliotek C 15 Teologiska texter. Birgittatexter.
Uppsala universitetsbibliotek C 19 Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 22 Böner, uppbyggliga och asketiska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 23 Rimofficier
Uppsala universitetsbibliotek C 24 Sermones varii de tempore et de sanctis
Uppsala universitetsbibliotek C 25 Regula Salvatoris
Uppsala universitetsbibliotek C 31 Urkunder för Birgittinorden
Uppsala universitetsbibliotek C 35 Sermones de tempore (pars aestivalis. Svenska)
Uppsala universitetsbibliotek C 46 Vadstena klosters privilegiebok
Uppsala universitetsbibliotek C 47 Teologisk sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 50 Teologisk sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 56 Sermones de tempore (svensk/danska)
Uppsala universitetsbibliotek C 61 S. Birgitta, svenska
Uppsala universitetsbibliotek C 62 Svenska rimkrönikor (Lilla och Stora rimkrönikan)
Uppsala universitetsbibliotek C 68 Bönbok, latin och svenska
Uppsala universitetsbibliotek C 74 Privilegier och statuter för Vadstena kloster
Uppsala universitetsbibliotek C 381 Sermones
Uppsala universitetsbibliotek C 389 Sermones varii
Uppsala universitetsbibliotek C 390 Teologisk sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 391 Sammelhandskrift
Uppsala universitetsbibliotek C 406 Sermones de tempore
Uppsala universitetsbibliotek C 476 Cantus sororum, latin och svenska
Uppsala universitetsbibliotek C 480 Teologiska texter och böner
Uppsala universitetsbibliotek C 528 Fornsvenska legendariet (Codex Bildstenianus)
Uppsala universitetsbibliotek C 831 Staffanslegend och andra svenska texter
Uppsala universitetsbibliotek C 835 (a) Fragment ur Heliga Birgittas skrifter
Uppsala universitetsbibliotek C 835 (b) Fragment ur Heliga Birgittas skrifter
Uppsala universitetsbibliotek D 601 Liber Martini Erasmi. Läkebok 2
Uppsala universitetsbibliotek E 212 Dombok vid lagmansting i Uppland för åren 1490 till 1494
Uppsala universitetsbibliotek Nordin 725 Lilla rimkrönikan
Uppsala universitetsbibliotek Utl. Vok. Mus. tr. 494-498 add. Magnus Erikssons landslag, fragment löstagna ur Lodovici Grossi de Viadana, Opera omnia Sacrorum Concertuum, Frankfurt am Main, 1626